Systemy zliczania klientów firmy Optiguard umożliwiają:

  • dyskretne zbieranie danych związanych z pomiarem natężenia ruchu,
  • ścieżki poruszania się obiektów,
  • stany systemów zabezpieczeń antykradzieżowych,
  • w sieciach handlowych i miejscach takich jak: punkty usługowe, salony samochodowe, obiekty sportowe, biblioteki, muzea, wystawy, itp.

Proces zbierania i analizy danych składa się z kilku etapów.
Zbieranie danych odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych urządzeń w zależności od pomiaru.

Urządzenia pomiarowe to:

  • bariery podczerwieni poziome lub pionowe,
  • kamery termowizyjne,
  • kamery wizyjne i inne czujniki.

Dane z urządzeń przekazywane są do centrali zarządczej umiejscowionej na terenie placówki. Ze względu na mnogość możliwości w zakresie agregacji i analizy danych oraz różne oczekiwania naszych klientów przygotowaliśmy dwie aplikacje administracyjne.

Oferta Optiguard

OptiCheck EASY
Oprogramowanie OptiCheck EASY dla zestawu monitorującego przepływ osób zostało stworzone z myślą o klientach, którzy pragną w prosty sposób zbierać dane statystyczne odnośnie ilości odwiedzin danego lokalu i nie posiadają stałego łącza internetowego.

Zestaw ten umożliwia rejestrację liczby osób odwiedzających lokal, który ma jedno wejście (do centralki można podłączyć maksymalnie 4 czujniki – zamawianych oddzielnie).
Dane z czujników umieszczonych przy wejściu są zbierane przy pomocy centralki OptiCheck EASY i rozgłaszane w sieci lokalnej. Dane te mogą być odebrane przez komputer z zainstalowanym oprogramowaniem OptiCheck EASY podłączony do tej samej sieci lokalnej. Aplikacja ta umożliwia także tworzenie raportów i wysyłanie do wskazanych przez użytkownika lokalizacji takich jak folder na lokalnym dysku, serwer FTP czy adresy email.

 

OptiCounter
OptiCounter jest systemem wsparcia działalności biznesowej. Umożliwia dyskretne zbieranie danych związanych przede wszystkim z pomiarem natężenia ruchu w miejscach rozproszonych po całym świecie.

Cały proces zliczania oraz agregacji danych jest bezobsługowy, dzięki czemu personel nie odrywa się od codziennych obowiązków, a koncentruje się na obsłudze klienta. Działanie OptiCounter nie jest widoczne ani dla personelu, ani osób przebywających w monitorowanych miejscach. Dane w zabezpieczonych pakietach wysyłane są automatycznie na serwer. OptiCounter poza funkcją zliczania klientów, monitoruje także działanie istniejących systemów, np. oświetlenia lub systemu alarmowego, aby śledzić przestrzeganie istniejących w danej instytucji procedur.

http://opticounter.pl/

Zapraszamy do świata Optiguard®!

Poznaj misje firmyDołącz do Nas!