Masz pytania? Skontaktuj się z nami! tel: (24) 364 20 30 - 31,  info@cktis.pl

Obecny kształt spółka CKTiS przybrała w wyniku transformacji i zmian jakie miały miejsce na przestrzeni wielu lat od momentu jej utworzenia w 1991 roku. Pierwszą siedzibą Spółki był Gdańsk i na Wybrzeżu koncentrowała się jej działalność gospodarcza.

W roku 2004 doszło do zmiany nazwy i rozszerzenia przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Od tego czasu firma nosiła nazwę Centrum Komercjalizacji Technologii - CKT sp. z o.o., a rok później została aportem wniesiona do Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A..

W tym okresie CKT sp. z o.o. swoją działalność operacyjną opierała o współpracę z Płockim Parkiem Przemysłowo Technologicznym S.A.. W roku 2009 Spółka w wyniku zmian własnościowych zostaje przeformowana i przyjmuje nazwę CKTiS sp. z o.o. W roku 2011 w ramach CKTiS powstała jednostka „CKTiS engineering” zajmująca się projektowaniem, a we wrześniu 2013 roku Biuro Projektów zostało wydzielone do niezależnego podmiotu gospodarczego.

W 2012 roku firma zatrudniła około 160-ciu wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu remontu turbin, kotłów oraz remontów i montaży instalacji petrochemicznych i rafineryjnych z zlikwidowanego ZREW S.A..

Dynamiczny rozwój firmy jej otwarcie na nowe rynki, inwestorów spowodował kolejne przekształcenie i od marca 2013 roku Spółka nosi nazwę CKTiS Spółka Akcyjna.

Od 2013 roku Spółka świadczy usługi serwisowe dla nowo wybudowanej w Polsce fabryki koncernu IKEA Industry.Od stycznia 2013 w strukturach Spółki funkcjonuje Laboratorium Badań Nieniszczących i Diagnostyki, sprzedające swoje usługi na potrzeby własne Spółki oraz Klientów zewnętrznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © CKTiS  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl